Wapen van de familie Vernooij 17e en 18e eeuw

De afstamming van de

Familie Vernooij

Wapen van de familie Vernooij 17e en 18e eeuw
Hoofdpagina

Naar de database

Meer markante Vernooijen

Literatuur en links


Jan Vernooij
1920-2008
Veeboer en bestuurder uit Houten

Johannes Cornelis Gijsbertus Vernooij (Jan)
Jan Vernooij (1920-2008)

Geb.te Houten, 16-8-1920
Overl. te Houten, 31-12-2008

Jan was al jong verantwoordelijk voor de boerderij doordat zijn vader in 1941 overleed.

Hij was een initiator en oprichter van:
De Jonge Boeren- en Tuindersbond in 1939;
Woningbouwvereniging Dr.Schaepman in 1952;
Vrijwillige ruilverkaveling in 1962;
Zwembad de Trip in 1962.

Kan kon niet alleen bouwen, maar ook handhaven: decennia lang zette hij zich als bestuurder met hart en ziel in voor deze organisaties en nog vele andere.

In 1951 trouwde hij met Annie Sturkenboom. Er kwamen 8 kinderen die weer zorgden voor vele kleinkinderen en achterkleinkinderen. In 1972 stopte hij het boerenbedrijf, wat voor een koeienman in hart en nieren een zware beslissing was. Als echte doorzetter begon hij een tweede succesvolle carrière bij de Onderlinge Brandverzekering.

Zingen deed Jan met vreugde. Meer dan 55 jaar bij het Caecilia koor de Zondagsmis en rouw- en trouwdienster. Gregoriaans bij het Schola Cantorum in Houten en later ook in Odijk en 't Goy. Tot het laatste was zingen een van de dingen waar hij plezier aan beleefde. Na moeizame laatste jaren is hij op oudejaarsdag 2008 in het Houtens Erf overleden. Vanuit zijn eigen parochiekerk is hij, dicht bij zijn broers, begraven.

Jan Vernooij wordt herinnerd als een vrolijke vader, opa en lieve man. Een man die speelde met zijn kinderen en later kleinkinderen. Legendarisch waren de weekenden waarop de kleinkinderen met veel plezier op de Houtense Wetering 19 samen kwamen. Een man van gezelligheid en spelletjes, kaarten met de kleinkinderen en dammen met tante Corrie. Hij hield van het boerenleven en ging graag naar zijn zoon Hans in Nieuw Zeeland om daar te helpen tussen de koeien.

Jan was iemand die de ander belangrijker vond dan zichzelf. Hij was dankbaar voor het leven dat hij had, gunde een ander het beste en straalde plezier en levenslust uit.
Zijn kinderen en kleinkinderen houden hem in ere door zijn voorbeeld te volgen; door begrip te tonen voor hun buren, familie en medemensen, door maatschappelijk actief te zijn en zo te zorgen voor sociaal cement in gezin en samenleving.

Bron: Dankbetuiging n.a.v. de teraardebestelling van Jan Vernooij

Jan Vernooij is te vinden in de database onder nummer 1215.
maart 2009

*Laatst bijgewerkt op 25 oktober 2009.


Over deze website

Vragen of opmerkingen, mail ons: