Wapen van de familie Vernooij 17e en 18e eeuw

De afstamming van de

Familie Vernooij

Wapen van de familie Vernooij 17e en 18e eeuw
Hoofdpagina

Naar de database

Meer markante Vernooijen

Literatuur en links


Jan Cornelisz Vernoij
(ca. 1580-na 1643)
De stamvader van de Werkhovense tak

Inleiding
Waneer iemand die behoort tot de Werkhovense tak van de familie Vernooij terug gaat in de tijd en zijn stamboom via de mannelijke lijn naar het verleden toe terug vervolgt, komt hij uit bij Jan Corneliszn Vernoij [in de stamboom te vinden onder nummer 260] in de eerste helft van de 17e eeuw. Deze Jan Cornelisz is de oudste persoon uit de werkhovense tak waarvan we gegevens bezitten over woonplaats en gezin. (De stamboom gaat weliswaar verder terug, maar de gegevens over deze oudere personen zijn schaars. Ook is het nog niet bewezen - op grond van gegevens uit de archieven- dat de stamlijn juist is.) De oudste gegevens van Jan Corneliszn stammen uit het jaar 1643. In dat jaar werd de bekende akte bij de notaris opgesteld, waarin Jan Cornelis en zijn zonen figureren.(Zie de Werkhovense tak in de 17e eeuw). Wie zijn vader, Cornelis, was weten we dus niet bij gebrek aan oudere documenten.

Mede dankzij deze akte kunnen we Jan Corneliszn aan zijn nageslacht koppelen en is hij dus stevig verankerd als basis van de stamboom van de Werkhovense tak. Wat voor persoon hij precies geweest is weten we niet omdat de akten alleen melding maken over droge feiten, die met zijn bezit en familierelaties te maken hebben. We weten bijvoorbeeld niet wat zijn exacte geboorte- en sterfjaren zijn en kunnen dit slechts gissen aan de hand van de vermoedelijke leeftijden van zijn zonen in het jaar 1643, zoals die blijken uit de akte.

Dit is wat we weten:
Hij boerde op een boerderij ("bouwerij") te Sterkenburg.
Hij had zitting in het dorpsgerecht van Sterkenburg
Hij was getrouwd met Anthonia Adriaensdr [261], waarschijnlijk rond het jaar 1605.
De namen van de volgende kinderen van het echtpaar zijn overgeleverd:
    Cornelis Jansz Vernoij de oudste.
    Cornelis Jansz Vernoij de jongste, bekend als de schout en dijkgraaf van Brakel.
    Gerrit Jansz Vernoij.
    Gijsbert Jansz Vernoij, (volgende) stamhouder van de enige mannelijke lijn die niet uitgestorven is.

Bronnen en literatuur:
"Werkhovense familie Vernooij", Kees van Schaik, 2003.
Artikelen Nederlandse Leeuw

*Laatst bijgewerkt op 26 juni 2007.


Over deze website

Vragen of opmerkingen, mail ons: