Wapen van de familie Vernooij 17e en 18e eeuw

De afstamming van de

Familie Vernooij

Wapen van de familie Vernooij 17e en 18e eeuw
Hoofdpagina

Naar de database

Meer markante Vernooijen

Literatuur en links


Thomas Vernooij en Anna de Goeij
resp. 1870-1956 en 1877-1955
Sluiswachter van "de Stadsdam"

Thomas Vernooij, geboren te Utrecht op 23-10-1870, rk, gemeentearbeider / sluiswachter. Hij overleed en werd begraven te Utrecht op 14 en 18-8-1956. Hij trouwde te Utrecht op 6-11-1901 met Anna Theodora de Goeij, geboren te Vianen op 3-2-1877, rk. Zij overleed te Utrecht op 3-12-1955 en werd begraven te Utrecht. Zij was een dochter van Willem de Goeij, kastelein/koopman en Elisabeth Hollaar.
Gezin van Thomas Vernooij (1870-1956)
Het gezin van Thomas Vernooij (1870-1956) en Anna de Goeij (1877-1955); V.l.n.r. Anna, Thomas, Wim, Thomas jr., Door, Corrie op schoot bij moeder Anna, Bep, Kees (op het stoeltje), Rie en Jan. (Vergroting: klik hier)

Thomas, die als plantsoenarbeider werkzaam was in de gemeente Utrecht, had op verzoek van de directeur van gemeentewerken, genaamd van Hilten, per 1-5-1907 een betrekking als sluiswachter aangenomen. Dit sluisje was gelegen in de Leidserijn en stond bekend onder de naam " de Stadsdam ". Op 21-5-1907 werd de woning bij het sluisje betrokken. Het was een tijdelijke benoeming en het zou kunnen gebeuren, dat het maar voor een half jaar zou zijn. Het was het inkomen dat de doorslag gaf voor het aannemen van deze baan. In een groot gezin waren vooral in die tijd, een paar gulden in de week meer, niet te versmaden. Daardoor werd alle ongerief aan deze betrekking verbonden op de koop toegenomen. Ofschoon in die tijd lange werkdagen aan de orde van de dag waren was bij de gemeente Utrecht reeds een tijd van beginnen en eindigen vastgesteld. Om 6.00 uur moesten alle plantsoenarbeiders, dat waren er in die tijd ongeveer 40, zich melden in Utrecht bij de Sterrentoren, alwaar het werk voor die dag door de plantsoenopzichter werd verdeeld. 's Avonds om 7.00 uur zat de dagtaak erop. Deze werktijden waren nu voor Thomas Vernooij afgelopen. De drie vrije dagen per jaar behield hij doch verder was van vrij zijn geen sprake meer. Vanaf toen was het 24 uur per etmaal dienst doen. Ook de zondag maakte daarop geen uitzondering
De scheepvaart in die dagen was het middel van vervoer en de Leidserijn was toen de voornaamste scheepvaartverbinding tussen Utrecht, Den Haag, Rotterdam, Leiden en Boskoop, om van de nabij Utrecht gelegen dorpen Woerden, Harmelen, Vleuten en Kockengen nog maar niet te spreken. Op zaterdag, als er marktdag was in Utrecht, kwam de eerste schuit om ongeveer 3.00 uur door en dat bleef zo doorgaan tot 8.00 uur. Tegen de middag kwamen de eerste boten weer terug en dat bleef zo doorgaan tot 's avonds 19.00 uur. Het sluisje kon niet meer dan een schuit per keer schutten, zodat de sluiswachter de hele tijd van voor naar achteren liep. Dan had je ook nog de z.g. vletters, dat waren schippers die met pramen de klei ophaalden uit de omgeving van Harmelen en Vleuten en die dan deze klei bij de in de omgeving van Utrecht liggende steenfabrieken brachten. Elf jaar heeft het gezin op " de Stadsdam " gewoond toen zij op 27-2-1918 weer naar Utrecht verhuisden

Sluis De Stadsdam met het gezin van de sluiswachter Thomas Vernooij; 1915
De sluis "De Stadsdam"; rechts het gezin van Thomas Vernooij; Foto ongeveer uit het jaar 1915. (Vergroting: klik hier)

*Laatst bijgewerkt op 5 juni 2007.


Over deze website

Vragen of opmerkingen, mail ons: