Wapen van de familie Vernooij 17e en 18e eeuw

De afstamming van de

Familie Vernooij

Wapen van de familie Vernooij 17e en 18e eeuw
Hoofdpagina

Naar de database

Inleiding

Markante Vernooijen

Verhalen

Spellingsperikelen

De Amerikaanse tak

De Werkhovense tak 17e eeuw

Kromme-Rijngebied

Kasteel Sterkenburg

Leuterveld

Literatuur en links

Wapen van de familie Verno(o)y(ij)

Het wapen van de familie Vernooij

Tijdens de 17e en de 18e eeuw voerden verschillende leden van de familie Vernooij, die een ambt van enig belang uitoefenden, een wapen. Het ging in alle bekende gevallen om hetzelfde wapen met "drie kepers" al of niet voorzien van helm en helmteken. (Keper = winkelhaak, chevron; helmteken = decoratie op en om de helm op het wapen; meestal een grillig gekrulde mantel) In het tijdschrift 'De Nederlandse Leeuw' [nl1957] worden in een artikel uit 1957 van de hand van W.A. Wijburg Jr. alle bekende vindplaatsen opgesomd. Voorzover bekend is op slechts één plaats het wapen in kleuren afgebeeld. In de andere gevallen gaat het om lakzegelafdrukken. Dit gekleurde wapen, gouden achtergrond met drie rode kepers, dateert uit 1699 en is afgebeeld in het wapenboek van de regenten van de Utrechtse Aalmoezenierskamer. Het wapen behoorde toe aan ene Antoni Vernoy, die in dat jaar regent was van die kamer. De familierelaties van deze Antoni zijn nog niet achterhaald. Het zou Antonie (ook gespeld Antony) Gijsbertzn Vernoij, in de stamboom te vinden onder nummer [287] kunnen betreffen, die immers in die tijd in Utrecht zaken deed. Antonie - nr. [282] -, de zoon van Gerrit, de conciërge van de Utrechtse Staten Kamer, is een onwaarschijnlijke kandidaat omdat hij niet katholiek was.

De Aalmoezenierskamer was een in 1628 door de Vroedschap van de stad Utrecht in het leven geroepen commissie, die gelden besteedde voor de zorg van de zogenaamde 'huiszittende' armen, die niet tot de hervormde gemeente behoorden. Oorspronkelijk bestond de commissie uit evenveel hervormden als katholieken. Na onenigheid, verlieten de katholieken in 1637 de commissie. In 1674 richtten de katholieken een eigen Aalmoezenierskamer op, die tenminste tot 1950 heeft voortbestaan. Antoni Vernoy was één van de regenten van de kamer in 1699. Aangezien de leden voor twee jaren benoemd werden, mag verondersteld worden, dat hij ook in 1700 zitting had. Behalve de hierboven genoemde Antoni voerden nog een aantal andere leden van de familie Vernooij (van verschillende takken) tijdens de 17e en begin 18e eeuw ditzelfde wapen. Voor wat betreft de Werkhovense tak was dit met zekerheid Cornelis Janszn 'de jongste', schout van Brakel (nr. [263] uit de stamboom).

Hieronder: Bladzijde uit het wapenboek van de regenten van de Utrechtse Aalmoezenierskamer. Het familiewapen van Antoni Vernoy staat rechts bijna onderaan.

wapenboek aalmoezenierskamer Utrecht 1700

*Laatst bijgewerkt op 9 april 2007.


Over deze website

Vragen of opmerkingen, mail ons: