Wapen van de familie Vernooij 17e en 18e eeuw

De afstamming van de

Familie Vernooij

Wapen van de familie Vernooij 17e en 18e eeuw
Hoofdpagina

Naar de database

Inleiding

Markante Vernooijen

Verhalen

Het wapen van de familie Vernooij

Spellingsperikelen

De Amerikaanse tak

De Werkhovense tak 17e eeuw

Kromme-Rijngebied

Kasteel Sterkenburg

Leuterveld


Straatnaam in Cothen (foto uit 2001)

Literatuur en links

Voor het vergaren van alle in deze publicatie verwerkte gegevens, is o.a. gebruik gemaakt van de service van het Rijks- en Gemeente archief in Utrecht. Ook andere archieven zijn veelvuldig geraadpleegd. We noemen hier het Rijksarchief van Gelderland in Arnhem en het Centraal Bureau voor Genealogie te Den Haag. Van groot belang waren natuurlijk ook de gegevens (en foto's) ons toegezonden door vele familieleden, uit interesse voor het onderwerp of gewoon om een steentje bij te dragen aan de deze uitgave. Een steeds belangrijker wordende bron van genealogische gegevens is het Internet. Dit geldt voor vele sites in Nederland maar ook wie meer wil weten over de Amerikaanse tak van de familie, komt op het Internet ruim aan zijn trekken.

Behalve electronische media bestaan er natuurlijk ook nog een hele reeks nuttige gedrukte publicaties. Hieronder vermelden we een kleine selectie.

Literatuur:

I. Publicaties m.b.t. de stamboom (volgorde van publicatie, meest recente vooraan)

"De zes wezen van het Ooievaarsnest" door mevr. Viola van Vossen-van Soest in: Tussen de Voorn en Loevestein, nr. 129, 2006, p 1-17.
Uitgave van de Historische Kring Bommelerwaard, 2006.
Dit artikel gaat uitgebreid in op de erven van Cornelis Vernoij (ca. 1614-1675), Schout van Brakel en voormalig bewoner van de historische boerderij / hofstad 'Het Ooievaarsnest' te Brakel.

"Bezitters, gebruikers en omwonenden van de Hoge Steenweerd bij het Leuterveld te Wijk bij Duurstede (1440 - 1700)" door Casper A.van Burik in het blad van de Historische Vereniging "Het Kromme Rijngebied" in 2004. (zie de bijdrage over de pachters van het Leuterveld)

"De Werkhovense familie Vernooij" door Kees van Schaik in: Het Kromme-Rijngebied 37 (2003), nr 1-2, p 15-23, 2003.

"Van Vernoij tot Vernooij; De stamboom van de Werkhovense tak van de familie Vernooij, van de 17e tot en met de 20e eeuw." door Tom Vernooij en Bart Vernooij", Juni 2002.

"Het geslacht Verno(o)ij; Een familie uit Wijk bij Duurstede" door Dolly Verheijen-Vernooij; Bladel, september 1999.

De Nederlandse Leeuw, 1983, kol. 167-168: Artikel onder het kopje "Vernoy" door W.A. Wijburg.

"Three Hundred Years of the VerNooij Family in America 1664 to 1964" particuliere uitgave door Kenneth E. Hasbrouck, Huguenot Historical Society, gebaseerd op genealogisch onderzoek door miss Winifred VerNooy; New Paltz, New York USA, 1971

De Nederlandse Leeuw, 1957, kol. 421-424: Artikel onder het kopje "Vernoy" door W.A. Wijburg Jr.

"Stamboom Familie van Rooijen" door Fr.Pouw. Particuliere uitgave (jaar van uitgave onbekend).

II. Publicaties m.b.t. het Kromme-Rijngebied en haar bewoners (volgorde van publicatie, meest recente vooraan)

"Kastelen en ridderhofsteden in Utrecht" 1995.
Met o.a. uitgebreide beschrijving van de vroegste heren van kasteel Sterkenburg.

De serie Monumenten-inventarisatie provincie Utrecht door diverse schrijvers over een aantal plaatsen in en om het Kromme-Rijngebied (Werkhoven, Cothen, Wijk bij Duurstede, enz.). Uitgeverij Kerckebosch, Zeist 1992.

"Het land van de zeven tuinen. Zuid-oost Utrecht in Perspectief" een uitgave van het Streekverband Zuid-oost Utrecht onder redactie van met verschillende bijdragen van een aantal auteurs. Uitgeverij Mattrijs.

"Boerengezinnen in beweging" door Dr.C.G.Th.Vernooij

III. Andere publicaties m.b.t. de familie Vernooij

"Grenzen aan gehoorzaamheid; Houding en gedrag van de Utrechtse politie tijdens de Duitse bezetting" door Arnold Vernooij; Uitgegeven bij Tresor, Utrecht 1985

"Het waren er zes" door J.W.Vernooij

Links:

Archief Utrecht: In het Utrechtse archief zijn een groot aantal notariële akten te vinden waar leden van de familie in voorkomen.
Utrechts archief

Het Meertens Instituut.

Samengesteld door Tom Vernooij en Bart Vernooij
Laatst bijgewerkt op: 2 juni 2007


Over deze website

Vragen of opmerkingen, mail ons: