Wapen van de familie Vernooij 17e en 18e eeuw

De afstamming van de

Familie Vernooij

Wapen van de familie Vernooij 17e en 18e eeuw
Hoofdpagina

Naar de database

Inleiding

Markante Vernooijen

Verhalen

Het wapen van de familie Vernooij

Spellingsperikelen

De Amerikaanse tak

De Werkhovense tak 17e eeuw

Kromme-Rijngebied

Kasteel Sterkenburg

Leuterveld

Literatuur en links

kaartje locatie Wawarsing

De Amerikaanse tak van de familie Vernooij

Wie denkt dat een eerste grotere publicatie over de oorsprong van de familie Vernooij en of over een van de takken van deze familie uit Nederland zou stammen, heeft het mis. Het blijkt dat onze familieleden uit de Verenigde Staten al eerder actief waren op dit gebied. Miss Winifred VerNooy (1891-1967) komt mogelijk de eer toe als eerste een publicatie over een stamboom van een tak van de Vernooijen te hebben voorbereid. Haar manuscript is enkele jaren na haar dood particulier uitgegeven onder de titel "Three Hundred Years of the VerNooy Family in America 1664 to 1964" ("Driehonderd jaar familie VerNooy in Amerika 1664 tot 1964") door Kenneth E. Hasbrouck, genealoog bij de Hugenot Historical Society, New Paltz, New York.
Miss Winifred VerNooy (1891-1967) beschreef de Amerikaanse tak van de familie Vernooij Het betreft de nakomelingen van - voor zover bekend - de eerste Vernooij, Cornelis Cornelissen (= Corneliszn.), die al in 1664 met zijn vrouw en dochtertje - een zuigeling nog - naar Amerika emigreerde.

Rechts: Miss Winifred VerNooy (1891-1967).

Gegevens over zijn gezin en zijn talrijk nageslacht zijn in detail bekend en o.a. neergelegd in de bovengenoemde publicatie en zijn ook te vinden op het Internet. Wat Cornelis' exacte geboortedatum en plaats was en wie zijn ouders waren is nog steeds het onderwerp van onderzoek. Hieronder vertellen we eerst iets over deze Cornelis zelf. De stamboom van de Amerikaanse tak van de Vernooijen is nog niet opgenomen in de stamboom die op deze website te vinden is. Dit zou pas mogelijk zijn als er meer bekend is over hoe Cornelis Cornelissen van de Amerikaanse past en aftakt van een van de bekende stambomen.

De vroege emigrant, Cornelis Cornelissen Vernooij, was gehuwd met Anna(a)tje Cornelisdr van de Cuijl, vermoedelijk geboren in 1642. Zij was een dochter van Cornelis Barentsen van de Cuijl en Elisabeth Arents. Samen met hun dochter Elisabeth, geboren in 1662, arriveerden zij in januari 1664 met het schip " De Trouw" in de haven van Nieuw Amsterdam, het tegenwoordige New York. (In sommige publicaties wordt dit schip "Het Geloof" genoemd. De reden voor deze verschillende namen ligt waarschijnlijk in het feit dat de Amerikaanse bronnen spreken over het schip "The Faith".) Cornelis was toen waarschijnlijk ongeveer dertig jaar oud. In datzelfde jaar voer hij de rivier de Hudson op en vestigde hij zich met zijn gezin in Ulster county (New York State).

Foto: Kees Vernooij, 1977. Op deze foto uit 1977 zien we Kees Vernooij bij de wegwijzer naar "Ver Nooy Kill". (Het woord "kill" moet hier vertaald worden als "kreek"). De streek is een bekend wandelgebied.
Waarschijnlijk woonde het gezin eerst in het stadje Kingston, alvorens zich enige jaren later definitief in het plaatsje Wawarsing te vestigen. Wawarsing ligt ongeveer 100 km. ten noorden van New York tegen de zuidelijke uitlopers van de Catskill bergen. De kolonisatie van Noord-Amerika was in 1664 nog maar nauwelijks begonnen. Wawarsing lag destijds nog in een gebied waar regelmatig met indianen gevochten moest worden over de heerschappij van de grond. In 1702 kocht Cornelis stukken land en gebouwen en bouwde hij een korenmolen. Dit feit wordt vermeld in de geschiedenisboeken over de streek, als de eerste industriŽle activiteiten in dit gebied van de Nieuwe Wereld. Ook over zijn nakomelingen is veel te vertellen en gepubliceerd. Dit valt echter alsnog buiten het kader van deze website.

Inmiddels zijn ook de leden van de Amerikaanse tak in de database opgenomen. U kunt bijvoorbeeld Cornelis Cornelissen vinden onder zijn Voornaam. (geboortejaar 1634; nummer 2624).

Gedenksteen Lysbeth Vernooy (1662-1690); foto Kees Vernooij

Op de foto een kleine gedenksteen verwijzend naar de oude graven van vroege Nederlandse emigranten op de begraafplaats van 'Old Hurley', Ulster county, N.Y., USA.
Vermeld zijn o.a. Lysbeth Vernooij (1662-1690), de oudste dochter van Cornelis Vernooij en Annaatje van de Cuijl. (Foto: Kees Vernooij, 1977).

*Laatst bijgewerkt op 15 maart 2009.


Over deze website

Vragen of opmerkingen, mail ons: